Zaczynamy!

Z Nowym 2022 Rokiem rozpoczyna swoją działalność Partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica. Niewielka grupa mieszkańców, ludzi z wizją, marzycieli i entuzjastów gotowych oddać swój czas, umiejętności, wiedzę i doświadczenie podejmuje pracę , na rzecz ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego Miasta, na rozwój infrastruktury zielonej. Nasz Projekt został podzielony na 8 Zadań Projektowych. Na czele każdego stoi koordynator wraz z partnerami wspierającymi. Odpowiada za realizację zadania, szuka najlepszych rozwiązań, dotacji, finansowania, pomocy rzeczowej, szuka sponsorów i wolontariuszy. Wszystko dla poprawy komfortu życia mieszkańców, dla łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych, w których miasta też mają swój udział. Projekt otwarty jest na głosy mieszkańców, na ich aktywizację, wykorzystanie ich potencjału, wykształcenia, znajomości własnych dzielnic, osiedli i ulic. To konieczna współpraca z administracją samorządową, z lokalnymi firmami i instytucjami, z wszystkimi, którzy chcą by w mieście żyło się lepiej. Im więcej bujnej zieleni, tym lepsze samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Zielone Miasto to Miasto Zrównoważone. Kieruje się zasadą zaspakajania potrzeb mieszkańców, w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i ochronie jego zasobów dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Dedykuję wszystkim na Nowy Rok słowa Dezyderaty Maxa Ehrmanna. Każdy w niej znajdzie piękne przesłanie, mądre i ponadczasowe. Jedno z nich wydaje mi się kluczowe do powodzenia naszego Projektu: „ O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.” Myślę, że dążeniem każdego z nas jest wspieranie naszego Miasta. Niech pięknieje i rozwija się w przyrodzie, by chciało się tu pozostać i żyć. Nasze Miasto jak Nasz Dom, dobrze gdy jest gdzie wracać.