Potęga drzew

Milczący świadkowie naszych dziejów. Długowieczne, łączą pokolenia. Wyglądają pięknie o każdej porze roku. Nawet bezlistne zadziwiają ciekawą grafiką swoich gałązek i konarów. Swoją wielkością i potężną budową budzą podziw i szacunek. Kiedyś często sadzono drzewo na radość z narodzin dziecka. Rosło razem z nim. Drzewa są osią, punktem odniesienia, dominują w krajobrazie. Największą ich siłą jest naturalna zdolność przywracania równowagi w przyrodzie. Poprawiają warunki naszego życia. W procesie fotosyntezy produkują znaczne ilości tlenu, pochłaniają dwutlenek węgla i wodę. To prawdziwa fabryka tlenu i oczyszczacz powietrza, gleby i wody. Działa jak pompa wodna, osusza podmokłe tereny, pochłania nadmiar wody po roztopach i ulewnych deszczach. Obniża temperaturę, podnosi wilgotność powietrza. Dają cień i tłumią hałas. W miastach są nam bardzo potrzebne. Środki transportu produkują substancje kancerogenne, alergogenne i mutagenne. Zieleń i drzewa wychwytują nawet te najgroźniejsze dla naszego organizmu pyły zawieszone. Drzewa są antidotum na emisję gazów cieplarnianych i problemy globalnego ocieplenia. Przybywa samochodów, ubywa drzew. Trzeba szukać kompromisów i jak najlepszych rozwiązać, żeby zachować drzewa przy każdej inwestycji, przebudowie, czy remoncie. Wprowadzać nowe nasadzenia jako formę kompensacji przyrodniczej.
Chrońmy nasze drzewa, obserwujmy je, podziwiajmy, szukajmy ciekawych dużych okazów. Stworzymy mapę naszego Miasta z zaznaczonymi drzewami, nie tylko Pomnikami Przyrody, ale i tych nie objętych ochroną prawną, ale w pełni na to zasługujących, za sprawą swojej urody i wieku.