Zadanie nr 1: Miasto Rozkwita w Przyrodzie

Organizowanie konkursów fotograficznych, Otwarte Ogrody, Parki kieszonkowe, Ochrona drzew pomników przyrody, wyszukiwanie nowych, wartościowych okazów drzew i objęcie ich ochroną, organizowanie „witaczy” na wjazdach do Miasta, typowanie starych, zaniedbanych murów i ekranów do obsadzania odpowiednimi pnączami. Szukanie do współpracy wolontariuszy, szkół, spółdzielni mieszkaniowych i innych, poszukiwanie dotacji, dofinansowania i lokalnych sponsorów.

Zadanie nr 2: Bylinowe Ogrody Integracji Społecznej

W porozumieniu z mieszkańcami dzielnic i osiedli organizowanie powierzchni do tworzenia klombów, rabat, ogrodów. Zorganizowanie profesjonalnych projektów, planowania i urządzenia poprzez nasadzenia roślin wieloletnich, cebulowych, bylin i krzewów i oddanie ich pod opiekę lokalnej społeczności. Szukanie do współpracy wolontariuszy i dofinansowania.

Zadanie nr 3: Zielona Infrastruktura

Dolina Wisłoki, Królestwo Trzmiela, Wały nad Wisłoką, jak Promenada Słońca. Tam, gdzie to możliwe wprowadzane Łąki Kwietne. Wyszukiwanie nieużytkowanych, zaniedbanych powierzchni zielonych i włączanie ich do bieżącego utrzymania, Obsadzanie pasów zieleni przydrożnej roślinami przystosowanymi do trudnych warunków /susza, zasolenie/i zdolnych do wychwytania i neutralizacji zanieczyszczeń transportowych i najgroźniejszych pyłów zawieszonych. Szukanie wolontariuszy i dofinansowania.

Zadanie nr 4: Międzypokoleniowa Aktywność w Plenerze

Tai Chi, Jogging, Nordic Walking, Rowery, Organizowanie miejsc i instruktorów, planowanie ścieżek rowerowych,
Pomoc wzajemna w pracach ogrodowych, wymiana doświadczeń i umiejętności, wycieczki w ciekawe miejsca przyrodnicze naszego Miasta, zarażanie entuzjazmem do aktywności fizycznej w każdym wieku. Szukanie wolontariuszy, dotacji , dofinansowania projektów.

Zadanie nr 5: Edukacja Ekologiczna

Podnoszenie świadomości mieszkańców dotyczących szkodliwości zanieczyszczania środowiska i jego degradacji. Organizowanie wykładów, szkoleń, szukanie rozwiązań. Branie czynnego udziału w akcjach krajowych i światowych dotyczących zieleni i środowiska naturalnego. Szukanie dofinansowania, szkoleń branżowych, zainteresowanie jak
największej części społeczeństwa, pozyskiwanie sponsorów.

Zadanie nr 6: Współpraca Międzysektorowa i z Miastami Partnerskimi

Stawiamy na współpracę z wszystkimi, którym nie jest obojętne nasze Miasto, czują się z nim związani, uważają go za swój dom i chcą dać coś od siebie. Oczekujemy zaangażowania, pomocy rzeczowej i finansowej do realizacji wspólnych zadań, przyjmujemy nowe pomysły i rozwiązania. Będziemy czerpać doświadczenia z zaprzyjaźnionych Miast Partnerskich, podążać za ich przykładem, ale też mogą korzystać z naszych rozwiązań.

Zadanie nr 7: Budżet i Finanse

Nasze działania będą prowadzone w sposób przejrzysty, zgodny z obowiązującymi zasadami i prawem. Szukamy ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Musimy opracowywać wnioski o dofinansowanie, szukać dotacji i sponsorów. Skupimy się na tym, by poniesione nakłady przynosiły najlepszy efekt.

Zadanie nr 8: Strona Internetowa i Media Społecznościowe

Bezpośredni kontakt z naszymi Mieszkańcami, bieżąca informacja o naszych działaniach, o naszych sponsorach, o wolontariuszach, o sukcesach i porażkach. O przyrodzie w naszm Mieście.