Nasz zespół to ludzie w różnym wieku, o wielu zdolnościach i zainteresowaniach, wykształceni w różnych kierunkach. Łączy ich wspólna pasja, przyroda, natura i praca na rzecz naszego Miasta Dębica. Mają ten entuzjazm i głowy pełne pomysłów. Każdy z nich ma swoje zadanie i podejmuje je niezależnie od obowiązków zawodowych, życia prywatnego i rodzinnego, bo widzą, że można tu żyć piękniej.


Danuta Malczak

Menager projektu.

Pomysłodawczyni Projektu Partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, była pracownica Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy.


Małgorzata Kędzior

Koordynator zadania: Międzypokoleniowa Aktywność w Plenerze

Współzałożycielka Projektu Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica.

Absolwentka Uniwersytetu   Rzeszowskiego na kierunku Socjologia.

Długoletni Dyrektor  MOPS w Dębicy. W pracy zawodowej  zawsze były jej bliskie  problemy osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci – szczególnie  z rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi.

Skutecznie  pozyskiwała  środki zewnętrzne  zarówno z Unii Europejskiej, MRPiPS, Wojewody Podkarpackiego , Gminy Miasta Dębicy dzięki, którym utworzono w Dębicy między innymi:

  • Dzienny Dom Seniora „’Senior+”
  • Trzy świetlice środowiskowe dla dzieci
  • Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
  • całkowicie zmodernizowano  istniejący  Dzienny Dom Senior+.

Monika Garduła

Koordynator zadania: Współpraca Międzysektorowa i z Miastami Partnerskimi

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Pracuje w Dziale Marketingu w Moto-Hurt S.A. Kocha przyrodę. W wolnym czasie pracuje w ogrodzie, czyta książki biograficzne.


Kinga Zielińska-Madej

Koordynator zadania: Miasto Rozkwita w Przyrodzie

Architekt, absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ukończyła kierunek Architektura i Urbanistyka. W pracy zawodowej bliska jej jest tematyka przestrzeni miejskiej oraz zagospodarowanie zieleni Naszego miasta. Jest autorem między innymi projektu Placu Sztuki przy ul. Akademickiej w Dębicy. 


Piotr Michoń

Koordynator zadania: Strona Internetowa i Media Społecznościowe

Z wykształcenia geoinformatyk, z zamiłowania programista. Miłośnik gór i leśnych spacerów.


Zdzisław Worek

Koordynator zadania: Bylinowe Ogrody Integracji Społecznej

Emerytowany pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy