Klucz do Skarbca

Nasz skarbiec to całe zasoby przyrodnicze naszego Miasta. To parki, skwery, cmentarze, wały nad rzeką, zieleńce, place zbaw, zieleń przy urzędach, instytucjach, szkołach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych, zieleń przydrożna i naturalna zieleń nie objęta bieżącym utrzymaniem. Ten, komu powierza się klucz do skarbca zostaje obdarzony ogromnym zaufaniem. Jest odpowiedzialny za te skarby natury. Jest świadomy tego bogactwa, zna jego wartość, strzeże go, stara się pomnażać, a nie pomniejszać. Dba o środki na ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów. Konsultuje swoje decyzje, rozważa różne rozwiązania i sposoby zachowania obecnego stanu zieleni. Głównie drzewostanu, gdyż wie, że odtwarzanie czy przebudowa drzewostanu musi trwać latami. Zna wszystkie korzyści i dobroczynne działanie zieleni na stan klimatu, na nasze zdrowie. Wie ile niebezpiecznych substancji dostaje się do naszego środowiska z działalności człowieka, z transportu, z ogrzewania, ze spalania niedopuszczalnych materiałów.
Najważniejszą cechą jest umiejętność pogodzenia często zupełnie sprzecznych interesów, w myśl zasad wpisanych w Miasta Zrównoważone „ zaspokajać potrzeby mieszkańców z poszanowaniem zasobów przyrodniczych i zachowania ich dla współczesnych i przyszłych pokoleń.