1 października, 2023

Tworzyliśmy ogródki kieszonkowe

Na zaproszenie Urzędu Miasta wzięliśmy udział w warsztatach z kształtowania i pielęgnacji zieleni, które odbyły się 22 września br. W ramach zajęć posadziliśmy rośliny przy ul. Ogrodowej i ul. Batorego.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu „Zielono – niebieska infrastruktura, jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych” realizowanego przez Miasto Dębica i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Było wiele ciekawych prelekcji na temat doboru roślin z uwzględnieniem warunków siedliskowych na terenach zieleni publicznej oraz jak tą zieleń pielęgnować. Dowiedzieliśmy się jak zakładać publiczne tereny zieleni, na koniec spotkania zasadziliśmy rośliny w parku kieszonkowy przy ul. Ogrodowej i ul. Batorego.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.