Co dają drzewa?

Warto wspomnieć o korzyściach jakie dają drzewa i krzewy rosnące w mieście w tym w formie żywopłotów :
* poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnoszą wilgotność powietrza i zmniejszają dobowe wahania temperatury, jonizują korzystnie powietrze i wydzielają bakteriobójcze fitoncydy,
* osuszają grunt,
* rozpraszają fale dźwiękowe, zmniejszają uciążliwość hałasu,
* zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia gazowe pełniąc rolę filtra biologicznego,
* rozpraszają strumienie powietrza zmniejszając uciążliwość silnych wiatrów,
* podnoszą walory dekoracyjne, funkcjonalność przyrodniczą i krajobrazową,
* pełnią funkcje przyrodniczą tworząc warunki siedliskowe do życia np. ptaków, kręgowców, oraz drobnych ssaków.
* zapewniają cień w upalne dni i ułatwiają cyrkulację powietrza,
* obniżają temperaturę powietrza w otoczeniu.
Właściwie posadzone drzewa i krzewy mogą nawet o 50% zredukować hałas ale wymaga to dużych przestrzeni tzw. pasów o szerokości 70-100 m, które zostaną obsadzone gęstymi drzewami i krzewami z pokryciem trawiastym gleby. Pas zieleni szerokości 2-3 m przy ruchliwej ulicy nie poprawi warunków akustycznych, ponieważ skuteczność takich barier wynosi około 2 dB. Nie znaczy to jednak, że wprowadzenie bariery roślinnej nawet wąskiej w formie żywopłotu jest bez znaczenia dla odczuwalności hałasu. Bariera roślinna poprzez wielokrotne pochłanianie i rozpraszanie dźwięków akustycznych łagodzi zwiększania i spadki poziomu dźwięku podczas występowania. Tłumi „szorstkość” dźwięków i zmniejsza dokuczliwość hałasu. Wykorzystywanie drzew i krzewów w każdej formie wpływa również na
poprawę estetyki otoczenia. Dobrze zaprojektowane ukształtowanie przestrzenne zieleni może wpłynąć na zwiększenie „psychologicznej” skuteczności bariery akustycznej nawet o 75 %. Wizualne walory dla człowieka są tak samo ważne jak skuteczność akustyczna np. sztucznego ekranu przeciwhałasowego. Wybierając rośliny do obsadzeń przyulicznych trzeba zawsze pamiętać nie tylko o tym, jakie powinny mieć cechy (bujne liście, odpowiednie docelowe wymiary, walory dekoracyjne), ale także o warunkach, w których przyjdzie im rosnąć.