Żywopłoty co o nich wiemy?

Żywopłot jest zazwyczaj liniową formą nasadzeń drzew lub krzewów, sadzonych w niewielkiej odległości od siebie dla uzyskania zwartej ściany zieleni. Funkcją żywopłotu jest kształtowanie, odgrodzenie pewnej części ogrodu, podkreślenie szlaków komunikacyjnych, zaznaczenie granic obszarów, podkreślenie nasadzeń kompozycyjnych. Inne funkcje żywopłotów to: izolacja od hałasu, wiatru, zanieczyszczeń, źródło pokarmu dla ptaków i owadów, sprzyjanie gniazdowaniu ptaków, schronienie dla ptaków, owadów, kręgowców, oraz drobnych ssaków.
Z każdym rokiem wzrasta gęstość zabudowy miast, zwiększa się ilość mieszkańców, rozwija się przemysł, handel i usługi. Wzrasta liczba samochodów, które nieustannie poruszają się po trasach komunikacyjnych, a natężenie ruchu jest coraz większe i zwiększa się hałas i zanieczyszczenia.
O pozytywnym wpływie roślin na psychikę i zdrowie człowieka wiemy od dawna. Pojawia się więc pytanie w jaki sposób sadzić i kształtować rośliny, gdy powszechnym problemem terenów zurbanizowanych jest mała ilość dostępnych terenów gdzie może rosnąć zieleń. Tutaj pojawia się możliwość i konieczność sadzenia żywopłotów. Właśnie za sadzeniem żywopłotów przemawia możliwość sadzenia dużej ilości drzew i krzewów na niewielkich terenach. W wielu przypadkach żywopłoty skuteczniej niż pojedyncze drzewa oczyszczają powietrze w centrach miast, a wiele gatunków żywopłotów sadzonych razem z drzewami, radzi sobie lepiej z oczyszczaniem powietrza aniżeli drzewa sadzone bez żywopłotów. Ponieważ szczególnie przy gruncie gromadzi się duża ilość pyłów i innych gazowych zanieczyszczeń to właśnie żywopłoty spełnią szczególną funkcje oczyszczającą, zatrzymującą.
Oto przykłady roślin liściastych, które można wykorzystać na żywopłoty:
pęcherznica kalinolistna, berberys Thunberga, berberys ottawski, derenie, ligustr pospolity,
ketmia, forsycja pośrednia, jaśminowiec wonny, porzeczka alpejska, tamaryszek francuski,
kolkwicja chińska, pigwowiec japoński, róża pomarszczona, buk pospolity, graby pospolite,
wiąz Turkiestanu, brzozy.
Sadząc żywopłot mamy do różne rośliny. Pięknie będą wyglądały żywopłoty mieszane z różnych
gatunków roślin.
Może właśnie w naszym mieście znajdzie się miejsca na tego rodzaju nasadzenia?