Drzewom na ratunek

Kolejne drzewa zniknęły z krajobrazu naszego miasta. To najbardziej widoczny znak, że miasto się rozwija. Powstał przy dworcu PKP piękny i jakże potrzebny nowy Parking. Tylko czy na pewno znowu musiało ucierpieć na tym drzewo, a nawet dwa?

Płuca miasta. Dowiadujemy się tego dopiero, gdy jest już za późno na jakiekolwiek interwencje, na prośbę o konsultacje społeczne, na poszukiwanie innych rozwiązań, na ochronę tych drzew. Piękne, zdrowe, miały co najmniej 20 lat.

Z pewnością niejeden raz spoglądaliście na nie czekając na peronie na swój pociąg. Szkoda, czujemy żal, smutek, może gniew a nawet bezsilność. Wszystko, tylko nie obojętność.