blog-image

Sosny Czarodziejki

Polecam spacer do siódmej sosny. Rosną sobie w skupinie drzew, przy wałach nad Wisłoką, pomiędzy stawami. Piękne i dostojne. Wspaniale prezentują się o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Przyciągają swoim urokiem. Siedem sosen. Drzewa działają aseptycznie, iglaste lepiej, a w śród nich sosny właśnie najlepiej. Olejek zawarty w igłach nasyca atmosferę ozonem, dezynfekuje, tworzy unikalny mikroklimat. Można się tu zatrzymać i pooddychać głęboko, pospacerować pomiędzy nimi. Można mocno przytulić się do drzewa i poczuć terapeutyczną moc. Nawet kilkunastominutowe regularne przebywanie wśród drzew działa odprężająco, poprawia zdrowie i koi nerwy. Taka namiastka lasu w zasięgu ręki.

Sosny dobrze sobie radzą z miejskim zanieczyszczeniem, ze zmiennymi warunkami i z niskimi temperaturami. Wchłaniają pyły, sadze, toksyny. Sosna dzięki olejkom eterycznym ułatwia oddychanie, pomaga na zaziębienie, pobudza krążenie krwi, wzmacnia odporność.

Sosna zawsze uważana była za drzewo przywracające siły witalne. Można w to wierzyć, ale lepiej sprawdzić samemu.

blog-image

Potęga drzew

Milczący świadkowie naszych dziejów. Długowieczne, łączą pokolenia. Wyglądają pięknie o każdej porze roku. Nawet bezlistne zadziwiają ciekawą grafiką swoich gałązek i konarów. Swoją wielkością i potężną budową budzą podziw i szacunek. Kiedyś często sadzono drzewo na radość z narodzin dziecka. Rosło razem z nim. Drzewa są osią, punktem odniesienia, dominują w krajobrazie. Największą ich siłą jest naturalna zdolność przywracania równowagi w przyrodzie. Poprawiają warunki naszego życia. W procesie fotosyntezy produkują znaczne ilości tlenu, pochłaniają dwutlenek węgla i wodę. To prawdziwa fabryka tlenu i oczyszczacz powietrza, gleby i wody. Działa jak pompa wodna, osusza podmokłe tereny, pochłania nadmiar wody po roztopach i ulewnych deszczach. Obniża temperaturę, podnosi wilgotność powietrza. Dają cień i tłumią hałas. W miastach są nam bardzo potrzebne. Środki transportu produkują substancje kancerogenne, alergogenne i mutagenne. Zieleń i drzewa wychwytują nawet te najgroźniejsze dla naszego organizmu pyły zawieszone. Drzewa są antidotum na emisję gazów cieplarnianych i problemy globalnego ocieplenia. Przybywa samochodów, ubywa drzew. Trzeba szukać kompromisów i jak najlepszych rozwiązać, żeby zachować drzewa przy każdej inwestycji, przebudowie, czy remoncie. Wprowadzać nowe nasadzenia jako formę kompensacji przyrodniczej.
Chrońmy nasze drzewa, obserwujmy je, podziwiajmy, szukajmy ciekawych dużych okazów. Stworzymy mapę naszego Miasta z zaznaczonymi drzewami, nie tylko Pomnikami Przyrody, ale i tych nie objętych ochroną prawną, ale w pełni na to zasługujących, za sprawą swojej urody i wieku.

blog-image

Zaczynamy!

Z Nowym 2022 Rokiem rozpoczyna swoją działalność Partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica. Niewielka grupa mieszkańców, ludzi z wizją, marzycieli i entuzjastów gotowych oddać swój czas, umiejętności, wiedzę i doświadczenie podejmuje pracę , na rzecz ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego Miasta, na rozwój infrastruktury zielonej. Nasz Projekt został podzielony na 8 Zadań Projektowych. Na czele każdego stoi koordynator wraz z partnerami wspierającymi. Odpowiada za realizację zadania, szuka najlepszych rozwiązań, dotacji, finansowania, pomocy rzeczowej, szuka sponsorów i wolontariuszy. Wszystko dla poprawy komfortu życia mieszkańców, dla łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych, w których miasta też mają swój udział. Projekt otwarty jest na głosy mieszkańców, na ich aktywizację, wykorzystanie ich potencjału, wykształcenia, znajomości własnych dzielnic, osiedli i ulic. To konieczna współpraca z administracją samorządową, z lokalnymi firmami i instytucjami, z wszystkimi, którzy chcą by w mieście żyło się lepiej. Im więcej bujnej zieleni, tym lepsze samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Zielone Miasto to Miasto Zrównoważone. Kieruje się zasadą zaspakajania potrzeb mieszkańców, w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i ochronie jego zasobów dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Dedykuję wszystkim na Nowy Rok słowa Dezyderaty Maxa Ehrmanna. Każdy w niej znajdzie piękne przesłanie, mądre i ponadczasowe. Jedno z nich wydaje mi się kluczowe do powodzenia naszego Projektu: „ O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.” Myślę, że dążeniem każdego z nas jest wspieranie naszego Miasta. Niech pięknieje i rozwija się w przyrodzie, by chciało się tu pozostać i żyć. Nasze Miasto jak Nasz Dom, dobrze gdy jest gdzie wracać.

Proudly powered by WordPress | Theme: Spiko by Spicethemes

Partnerzy Zielonej Dębicy: